Upplýsingar

Netverslunin Gjafabréf.is er rekin af Gjafabréf ehf., kt. 451021-1410, VSK númer

Netfang: gjafabref@gjafabref.is

Instagram: https://www.instagram.com/gjafakaup/

Facebook: https://www.facebook.com/gjafakaup/

Messenger: m.me/gjafakaup

Almenn ákvæði

Skilmálar þessi gilda um kaup á gjafabréfum á vefnum www.gjafabref.is (hér eftir nefnt Gjafabréf.is). Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Gjafabréf.is annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu Gjafabréf.is teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á gjafabréfum.

„Söluaðili“ er fyrirtæki sem býður gjafabréf til sölu á Gjafabréf.is. „Kaupandi“ er einstaklingur eða fyrirtæki sem kaupir gjafabréf hjá Gjafabréf.is.

Gjafabréf.is selur rafræn gjafabréf sem geta verið í formi inneignar á vöru/vörum eða þjónustu hjá söluaðila. Gjafabréf.is ber ekki ábyrgð á gæðum vöru eða þjónustu sem söluaðili veitir. Þegar kaupandi framvísar gjafabréfi hjá söluaðila er hlutverki Gjafabréf.is lokið og gengur þá í gildi samningur á milli kaupanda og söluaðila sem þar með yfirtekur skyldur Gjafabréf.is gagnvart kaupanda.

Ef það kemur fram galli í gjafabréfinu sem Gjafabréf.is selur þá, ef galli er tilkominn vegna einhvers sem rekja má til Gjafabréf.is þá á kaupandi rétt á að fá bætt úr gallanum í samræmi við almennar reglur sem gilda um þau viðskipti. Kaupandi skal upplýstur um alla galla innan 3 daga frá móttöku keyptrar ávísunar og munu Gjafabréf.is upplýsa kaupanda um úrbætur vegna gallans innan 30 daga frá því að kaup eiga sér stað.

Gjafabréf.is áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga frá seljanda eða annarra utanaðkomandi þátta sem Gjafabréf.is hefur ekki stjórn á.

Aðgangur og persónuupplýsingar

Á heimasíðu Gjafabréf.is, gjafabref.is, er aðgengileg persónuverndar­stefna fyrirtækisins. Þar kemur fram hvernig Gjafabréf.is umgengst þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.

Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á heimasíðu Gjafabréf.is, gjafabref.is. Gjafabréf.is áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup á gjafabréfi verður það tilkynnt til lögreglu. Gjafabréf.is áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir notendaaðgang ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

Verð

Verð á vefsíðunni og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum frá söluaðila og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Afhending

Við fyrstu kaup/innskráningu á heimasíðu Gjafabréf.is, gjafabref.is, skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið bæði kaupskilmála og persónuverndar­stefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista og SMS lista Gjafabréf.is. Kaup kaupanda á heimasíðu Gjafabréf.is er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Gjafabréf.is er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda og sendir kaupanda staðfestingu tölvupósti. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Gjafabréfin verða send með tölvupósti til kaupanda um leið og búið er að klára kaupferlið og greiðsla hefur borist. Mikilvægt er að rétt tölvupóstfang sé skráð til að hægt sé að senda greiðslustaðfestinguna og gjafabréfið til kaupanda. Kaupandi ber ábyrgð á að netfangið sé rétt slegið inn.

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Gjafabréf.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupendur samkvæmt skilmálum og skilyrðum Gjafabréf.is.

Notkun gjafabréfa, gildistími og skilaréttur

Kaupandi framvísir gjafabréfinu hjá seljanda og fær í staðin afhenta vöru eða þjónustu. Allar helstu upplýsingar sem tengjast gjafabréfinu, eins og upplýsingar um söluaðila, gildistíma, nánari lýsingu á inneigninni/vörunni/þjónustunni má finna á gjafabréfinu sjálfu.

Eftir að vara er afhent hefur kaupandi 14 daga til að skila ónotuðu gjafabréfi gegn endurgreiðslu. Sýna þarf fram á að gjafabréfið sé keypt í gegnum heimasíðu Gjafabréf.is, gjafabref.is. Kaupandi ber sjálfur ábyrgð á að nýta gjafabréfið innan gildistíma gjafabréfsins. Gildistími kemur fram við kaup á gjafabréfi sem og á gjafabréfinu sjálfu.

Til að byrja með er eingöngu hægt að nota gjafabréfin í verslun samstarfsaðila (ekki á netinu).

Kaupskilmálar og breytingar á þeim

Gjafabréf.is áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á heimasíðu Gjafabréf.is, gjafabref.is, telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

Ágreiningur

Skilmálar þessir ákvarðast af Gjafabréf.is og koma fram á vefsíðunni gjafabref.is. Gjafabréf.is vekja sérstaka athygli á því að þessir skilmálar gilda einungis um viðskipti kaupanda við Gjafabréf.is. Um viðskipti kaupanda við seljanda kunna að gilda aðrir skilmálar, settir af seljanda (eða seljanda og kaupanda í sameiningu) sem munu þá liggja til grundvallar ef deilur eða ágreiningur rís vegna þeirra viðskipta.

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1.september 2021

 

Ertu með fyrirspurn eða ábengingu? Sendu okkur póst á gjafabref@gjafabref.is